Regulaminy MLA

Regulamin Mikrolotowej Ligi Amatorskiej: część I & część II

Cele Mikrolotowej Ligi Amatorskiej

Kilka uwarunkowań do powyższego projektu:
1. załogi nie muszą posiadać licencji sportowej,
2. minimalny udokumentowany nalot to 50 godzin,
3. załogi muszą posiadać mikroloty spełniające wymogi zgodnie z regulaminami CIMA.