Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe do Mikrolotowego Pucharu Polski 2024

Inowrocław  dn. 23.04.2024 r.

 

Pismo Organizacyjne

Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe do Mikrolotowego Pucharu Polski 2024

 

Informacje ogólne

 • Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2024 w dniach 10-12 maja 2024 r. na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu zostaną przeprowadzone Zawody do Mikrolotowego Pucharu Polski.
 • Organizatorem zawodów jest Komisja Mikrolotowa AP – przy współudziale Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu 
 • Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Zawody są kwalifikacją (rankingiem) pilotów do Mikrolotowego Pucharu Polski 2024 oraz są cyklem przygotowań do imprez międzynarodowych.

Kierownictwo zawodów

 • W skład kierownictwa zawodów wchodzą:
 • Mieczysław Szurgot  – jako Kierownik zawodów. Obowiązkiem Jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi i preliminarzem,
 • Mariusz Jarmuszczak – jako Główny Sędzia zawodów. Obowiązkiem Jego będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów.
 • Na przewodniczącego Jury zawodów został wyznaczony- Jarosław Rogowski
 • Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych opisany jest w Regulaminie Mikrolotowego Mistrzostw Polski.

Zabezpieczenie przygotowań i przeprowadzenie zawodów

 • Komisja Mikrolotowa AP wyznaczyła Pana Stanisława Szperę – jako Kierownika Sportowego oraz Route Plannera, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.
 • Główny sędzia powoła komisję sędziowską
 • Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania zawodów, zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, współorganizator zawodów powinien:
 • zarezerwować 1 samochód osobowy wraz z kierowcą/pomocnikami do rozkładania znaków,
 • zarezerwować 2 dodatkowe osoby do pomocy przy konkurencji lądowań,
 • udostępnić jeden mikrolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych lub kontroli złych warunków meteorologicznych,
 • zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę.
 • 2 osoby do zabezpieczenia rozgrywania zawodów.
 • Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego Organizator zawodów wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ruchem lotniczym w trakcie wykonywania lotów zawodniczych.

Regulamin zawodów

 • Zawody będą rozgrywane według Regulaminu Mikrolotowego Pucharu Polski – Mikroloty Klasyczne oraz Katalogu Konkurencji i Katalogu Konkurencji ME 2024.
 • Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

 • Każdy pilot KN musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym.
 • Każdy pilot-dowódca musi posiadać:
 • ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
 • ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.
 • ważne dopuszczenie do lotów statku powietrznego
 • ubezpieczenie OC 
 • Piloci KN korzystają bezpłatnie z:
 • zakwaterowania;
 • wyżywienia;
 • paliwa na zaplanowane konkurencje nawigacyjne i lądowania;
 • materiałów na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje).

Koszty uczestnictwa piloci pokrywają ze środków własnych lub ich klubów sportowych.

 • Piloci KN zobowiązani są potwierdzić w terminie do dnia 06.05.2024 swój udział w zawodach na adres mailowy szurgot@kjs.com.pl na karcie rejestracyjnej (deklaracja do pobrania na końcu tekstu)
 • Zawodnicy KN wniosą wpisowe 150 zł/osoba
 • Zwolnienia z udziału w zawodach dla członków KN może udzielić Komisja Mikrolotowa AP.
 • Inni piloci zainteresowani udziałem w zawodach powinni zgłosić chęć udziału do dnia 06.05.2024  do – j.w.
 • Koszty uczestnictwa w zawodach wynoszą:
 • – wpisowe 200 zł.   materiały na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje), odprawy, obsługa startów i lądowań, 
 • – rezerwację hotelu oraz wyżywienia dla załóg spoza KN należy dokonać indywidualnie
 • – wyżywienie jest dostępne  w restauracji Dobre Jadło na lotnisku  
 • – Organizator w miarę swoich możliwości  może pomóc w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia.
 • Opłatę  wpisową należy dokonać w biurze zawodów w dniu rejestracji w Inowrocławiu.

Program zawodów

 • Piątek 10 maja 2024:

– do godz. 16:00   zlot i rejestracja zawodników

– 17:00  odprawa zawodników

– 18:00 I konkurencja lądowania na celność  w decku

– 19:00  II konkurencja lądowania na celność w decku

– 20:00 kolacja w restauracji na lotnisku rozjazd do miejsc zakwaterowania

 • Sobota 11 maja 2024:

– 7:30 śniadanie w hotelach

–  8:30  przyjazd na lotnisko i przygotowanie maszyn

– 9:30 odprawa zawodników

– 10:15 początek  I konkurencji nawigacyjna – obliczeniowa 

– 10:30 pierwszy start do I konkurencji nawigacyjnej 

– 13:30 lunch w restauracji na lotnisku

– 15:00 odprawa zawodników przed II konkurencją nawigacyjną

– 15:45 początek II konkurencji nawigacyjnej – obliczeniowa

– 16:30 pierwszy start do II konkurencji nawigacyjnej

– 20:00 kolacja w restauracji na lotnisku i rozjazd do miejsc zakwaterowania

 • Niedziela 12 maja 2024:

– 7:30 śniadanie w hotelach

– 8:30  przyjazd na lotnisko i przygotowanie maszyn

– 9:30 I konkurencja lądowania na celność  w decku

– 10:30 II konkurencja lądowania na celność w decku

– 12:00 zakończenie zawodów i wręczenie nagród

– 13:30 lunch w restauracji lotniskowej i odlot zawodników

Nagrody

 • Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ) puchary i dyplomy
 • Dla zawodników dyplomy uczestnictwa

Sprzęt zawodniczy

 • Za przygotowanie mikrolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji, ich sprawność i dopuszczenie do wykonywania lotów w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca.
 • sędzia zawodów może dokonać dodatkowego sprawdzenia przygotowania mikrolotów do zawodów pod kątem ważności obowiązujących dokumentów i ubezpieczeń.
 • Wszystkie mikroloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz posiadać niezbędną ilość paliwa na zabezpieczenie przelotów i konkurencji zawodów. Organizator nie zapewnia miejsca w hangarze ale zapewnia miejsce na stojance.

 Postanowienia końcowe

 • Stawiennictwo pilotów, Sędziego Głównego, Przewodniczącego Jury, personelu obsługi sędziowskiej obowiązuje w dniu 10.05.2019 do godziny 16.00 w siedzibie organizatora na lotnisku Inowrocławiu
 • Kierownictwo zawodów oraz personel obsługi sędziowskiej korzystają z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.
 • W razie nierozegrania wystarczającej ilości konkurencji, dzień 12.05.2024 pozostaje dniem rezerwowym.
 • W przypadku niekorzystnej pogody lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym programie zawodów. 

 

Mieczysław Szurgot

+48 502-646-266

szurgot@kjs.com.pl