Szkolenie Sędziów

W dniach 09-11.12.2016r w Ciechocinku, odbyło się szkolenie sędziów mikrolotowych.

Podczas warsztatów sędziowie zostali zapoznani z kalendarzem zawodów na 2017 rok, regulaminem Mikrolotowych Mistrzostw Polski, regulaminem Pucharu Polski oraz najnowszym katalogiem konkurencji. Podczas szkolenia odbyło się także doskonalenie umiejętności planowania tras, obliczania wyników konkurencji zawodniczych oraz przygotowania zdjęć do konkurencji nawigacyjnych. Podczas warsztatów wszyscy sędziowie zostali także przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.