Wolsztyńskie Zawody Mikrolotowe do Pucharu Polski 2024

Informacje ogólne
Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2024 w dniach 28-30 czerwca
2024 r. na lotnisku Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Lotniczego w Powodowie zostaną
przeprowadzone Wolsztyńskie Zawody Mikrolotowe do Pucharu Polski 2024

 • Organizatorem zawodów jest Komisja Mikrolotowa AP – przy współudziale WolsztyńskiegoStowarzyszenia Lotniczego w
 • Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kierownictwo zawodów

W skład kierownictwa zawodów wchodzą:

 • Mieczysław Szurgot  – jako Kierownik zawodów. Obowiązkiem Jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi i preliminarzem,
 • Mariusz Jarmuszczak – jako Główny Sędzia zawodów. Obowiązkiem Jego będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów.

 Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych opisany jest w Regulaminie Mikrolotowych Mistrzostw Polski.


Zabezpieczenie przygotowań i przeprowadzenie zawodów
Komisja Mikrolotowa AP wyznaczyła Pana Stanisława Szperę – jako Kierownika Sportowego, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.
Główny Sędzia powoła komisję sędziowską

Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania zawodów, zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, współorganizator zawodów powinien:
1) zarezerwować 1 samochód osobowy wraz z kierowcą/pomocnikami do rozkładania znaków,
2) zarezerwować 2 dodatkowe osoby do pomocy przy konkurencji lądowań,
3) udostępnić jeden mikrolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych i kontroli warunków
meteorologicznych,
4) zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę.
5) 2 osoby do zabezpieczenia rozgrywania zawodów.
Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego,  Organizator zawodów wyznaczy osobę
odpowiedzialną za nadzór nad ruchem lotniczym w trakcie wykonywania lotów zawodniczych.


Regulamin zawodów
1. Zawody będą rozgrywane według Regulaminu Pucharu Polski – Mikroloty Klasyczne oraz Katalogu Konkurencji i Katalogu Konkurencji ME 2024.
2. Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.
Warunki uczestnictwa, zgłoszenia
3. Każdy zawodnik KN musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym.
4. Każdy pilot-dowódca musi posiadać:
– ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
– ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.
– ważne dopuszczenie do lotów statku powietrznego
– ubezpieczenie OC 
5. Zawodnicy KN korzystają bezpłatnie z:
– zakwaterowania;
– wyżywienia;
– paliwa na zaplanowane konkurencje nawigacyjne i lądowania;
– materiałów na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje).
Koszty uczestnictwa zawodników nie należących do Kadry Narodowej piloci pokrywają ze środków własnych lub ich klubów sportowych.
6. Piloci KN zobowiązani są potwierdzić w terminie do dnia 18.06.2024 swój udział w zawodach na adres mailowy  szurgot@kjs.com.pl  z podaniem znaków rejestracyjnych oraz prędkości GS.
7. Zawodnicy KN wniosą wpisowe 150 zł/osoba
8. Zwolnienia z udziału w zawodach dla członków KN może udzielić Komisja Mikrolotowa AP.
9. Inni piloci zainteresowani udziałem w zawodach powinni zgłosić chęć udziału do dnia 18.06.2024  do
–  j.w.
10. Dla zawodników nie należący do KN koszty uczestnictwa w zawodach wynoszą:
– wpisowe 200 zł. (materiały na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje), odprawy, obsługa startów i lądowań)  
– rezerwację hotelu oraz wyżywienia dla załóg spoza KN należy dokonać indywidualnie
Opłatę  wpisową należy dokonać w biurze zawodów w dniu rejestracji w Powodowie.

Program zawodów
Piątek 28 czerwca 2024:
– zlot i rejestracja zawodników, zakwaterowanie
– loty treningowe
Sobota 29 czerwca 2024:
– konkurencje WZM
Niedziela 30 czerwca 2024
– zakończenie WZM (dzień rezerwowy)

Nagrody
– Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ) puchary i dyplomy
– Dla zawodników dyplomy uczestnictwa
Sprzęt zawodniczy
– Za przygotowanie mikrolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji, ich sprawność i dopuszczenie do wykonywania lotów w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca.
– sędzia zawodów może dokonać dodatkowego sprawdzenia przygotowania mikrolotów do zawodów pod kątem ważności obowiązujących dokumentów i ubezpieczeń.
– Wszystkie mikroloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz posiadać niezbędną ilość paliwa na zabezpieczenie przelotów i konkurencji zawodów. Organizator nie zapewnia miejsc w hangarze dla sprzętu.

Postanowienia końcowe
– Stawiennictwo pilotów, Sędziego Głównego, route planera, personelu obsługi sędziowskiej obowiązuje w dniu 28.06.2024 do godziny 16.00 w siedzibie organizatora na lotnisku w Powodowie
– Kierownictwo zawodów oraz personel obsługi sędziowskiej korzystają z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.
– W razie nie rozegrania zaplanowanej ilości konkurencji, dzień 30.06.2024 pozostaje dniem rezerwowym.
– W przypadku niekorzystnej pogody lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym programie zawodów. 
 

Mieczysław Szurgot
502 646 266

Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe do Mikrolotowego Pucharu Polski 2024

Inowrocław  dn. 23.04.2024 r.

 

Pismo Organizacyjne

Inowrocławskie Zawody Mikrolotowe do Mikrolotowego Pucharu Polski 2024

 

Informacje ogólne

 • Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2024 w dniach 10-12 maja 2024 r. na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu zostaną przeprowadzone Zawody do Mikrolotowego Pucharu Polski.
 • Organizatorem zawodów jest Komisja Mikrolotowa AP – przy współudziale Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu 
 • Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Zawody są kwalifikacją (rankingiem) pilotów do Mikrolotowego Pucharu Polski 2024 oraz są cyklem przygotowań do imprez międzynarodowych.

Kierownictwo zawodów

 • W skład kierownictwa zawodów wchodzą:
 • Mieczysław Szurgot  – jako Kierownik zawodów. Obowiązkiem Jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi i preliminarzem,
 • Mariusz Jarmuszczak – jako Główny Sędzia zawodów. Obowiązkiem Jego będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów.
 • Na przewodniczącego Jury zawodów został wyznaczony- Jarosław Rogowski
 • Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób funkcyjnych opisany jest w Regulaminie Mikrolotowego Mistrzostw Polski.

Zabezpieczenie przygotowań i przeprowadzenie zawodów

 • Komisja Mikrolotowa AP wyznaczyła Pana Stanisława Szperę – jako Kierownika Sportowego oraz Route Plannera, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.
 • Główny sędzia powoła komisję sędziowską
 • Dla prawidłowego zabezpieczenia rozgrywania zawodów, zgodnego z regulaminem sportowym zawodów, współorganizator zawodów powinien:
 • zarezerwować 1 samochód osobowy wraz z kierowcą/pomocnikami do rozkładania znaków,
 • zarezerwować 2 dodatkowe osoby do pomocy przy konkurencji lądowań,
 • udostępnić jeden mikrolot do oblotu kontrolnego tras nawigacyjnych lub kontroli złych warunków meteorologicznych,
 • zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów biurowych oraz kserokopiarkę.
 • 2 osoby do zabezpieczenia rozgrywania zawodów.
 • Dla prawidłowego zabezpieczenia ruchu lotniczego Organizator zawodów wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzór nad ruchem lotniczym w trakcie wykonywania lotów zawodniczych.

Regulamin zawodów

 • Zawody będą rozgrywane według Regulaminu Mikrolotowego Pucharu Polski – Mikroloty Klasyczne oraz Katalogu Konkurencji i Katalogu Konkurencji ME 2024.
 • Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

 • Każdy pilot KN musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym.
 • Każdy pilot-dowódca musi posiadać:
 • ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji,
 • ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym.
 • ważne dopuszczenie do lotów statku powietrznego
 • ubezpieczenie OC 
 • Piloci KN korzystają bezpłatnie z:
 • zakwaterowania;
 • wyżywienia;
 • paliwa na zaplanowane konkurencje nawigacyjne i lądowania;
 • materiałów na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje).

Koszty uczestnictwa piloci pokrywają ze środków własnych lub ich klubów sportowych.

 • Piloci KN zobowiązani są potwierdzić w terminie do dnia 06.05.2024 swój udział w zawodach na adres mailowy szurgot@kjs.com.pl na karcie rejestracyjnej (deklaracja do pobrania na końcu tekstu)
 • Zawodnicy KN wniosą wpisowe 150 zł/osoba
 • Zwolnienia z udziału w zawodach dla członków KN może udzielić Komisja Mikrolotowa AP.
 • Inni piloci zainteresowani udziałem w zawodach powinni zgłosić chęć udziału do dnia 06.05.2024  do – j.w.
 • Koszty uczestnictwa w zawodach wynoszą:
 • – wpisowe 200 zł.   materiały na trasy nawigacyjne (mapy, zdjęcia, instrukcje), odprawy, obsługa startów i lądowań, 
 • – rezerwację hotelu oraz wyżywienia dla załóg spoza KN należy dokonać indywidualnie
 • – wyżywienie jest dostępne  w restauracji Dobre Jadło na lotnisku  
 • – Organizator w miarę swoich możliwości  może pomóc w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia.
 • Opłatę  wpisową należy dokonać w biurze zawodów w dniu rejestracji w Inowrocławiu.

Program zawodów

 • Piątek 10 maja 2024:

– do godz. 16:00   zlot i rejestracja zawodników

– 17:00  odprawa zawodników

– 18:00 I konkurencja lądowania na celność  w decku

– 19:00  II konkurencja lądowania na celność w decku

– 20:00 kolacja w restauracji na lotnisku rozjazd do miejsc zakwaterowania

 • Sobota 11 maja 2024:

– 7:30 śniadanie w hotelach

–  8:30  przyjazd na lotnisko i przygotowanie maszyn

– 9:30 odprawa zawodników

– 10:15 początek  I konkurencji nawigacyjna – obliczeniowa 

– 10:30 pierwszy start do I konkurencji nawigacyjnej 

– 13:30 lunch w restauracji na lotnisku

– 15:00 odprawa zawodników przed II konkurencją nawigacyjną

– 15:45 początek II konkurencji nawigacyjnej – obliczeniowa

– 16:30 pierwszy start do II konkurencji nawigacyjnej

– 20:00 kolacja w restauracji na lotnisku i rozjazd do miejsc zakwaterowania

 • Niedziela 12 maja 2024:

– 7:30 śniadanie w hotelach

– 8:30  przyjazd na lotnisko i przygotowanie maszyn

– 9:30 I konkurencja lądowania na celność  w decku

– 10:30 II konkurencja lądowania na celność w decku

– 12:00 zakończenie zawodów i wręczenie nagród

– 13:30 lunch w restauracji lotniskowej i odlot zawodników

Nagrody

 • Dla zwycięzców (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii ) puchary i dyplomy
 • Dla zawodników dyplomy uczestnictwa

Sprzęt zawodniczy

 • Za przygotowanie mikrolotów do zawodów, zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji, ich sprawność i dopuszczenie do wykonywania lotów w trakcie zawodów odpowiada pilot-dowódca.
 • sędzia zawodów może dokonać dodatkowego sprawdzenia przygotowania mikrolotów do zawodów pod kątem ważności obowiązujących dokumentów i ubezpieczeń.
 • Wszystkie mikroloty biorące udział w zawodach muszą być wyposażone w sprzęt do polowego kotwiczenia oraz posiadać niezbędną ilość paliwa na zabezpieczenie przelotów i konkurencji zawodów. Organizator nie zapewnia miejsca w hangarze ale zapewnia miejsce na stojance.

 Postanowienia końcowe

 • Stawiennictwo pilotów, Sędziego Głównego, Przewodniczącego Jury, personelu obsługi sędziowskiej obowiązuje w dniu 10.05.2019 do godziny 16.00 w siedzibie organizatora na lotnisku Inowrocławiu
 • Kierownictwo zawodów oraz personel obsługi sędziowskiej korzystają z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania.
 • W razie nierozegrania wystarczającej ilości konkurencji, dzień 12.05.2024 pozostaje dniem rezerwowym.
 • W przypadku niekorzystnej pogody lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym programie zawodów. 

 

Mieczysław Szurgot

+48 502-646-266

szurgot@kjs.com.pl

Kalendarium na 2024 – plan – aktualizacja

Drogie koleżanki i koledzy poniżej przedstawiamy nadal wstępny plan zawodów na rok 2024 ale po drobnej aktualizacji. Plan ten jest naprawdę wstępny i będzie zawsze potwierdzany wcześniej przed danymi zawodami.

NAZWA ZAWODÓWKONKURENCJEOD DNIADO DNIAMIEJSCE
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL210-05-202412-05-2024Inowrocław
Mikrolotowe Mistrzostwa PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL221-05-202426-05-2024Leszno
Mikrolotowe MistrzostwaAL1 AL2 WL1 WL2 GL228-06-202430-06-2024Powodowo
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL205-07-202407-07-2024Inowrocław
WMC2024  UKAL1 AL2 WL1 WL2 GL227-07-202403-08-2024Deenethorpe Wielka Brytania
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL222-08-202424-08-2024Leszno
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL206-09-202408-09-2024Oborniki Wlkp.

Kalendarium na 2024 – plany wstępne

Drogie koleżanki i koledzy poniżej przedstawiamy wstępny plan zawodów na rok 2024. Plan ten jest naprawdę wstępny i będzie zawsze potwierdzany wcześniej przed danymi zawodami.


NAZWA ZAWODÓWKONKURENCJEOD DNIADO DNIAMIEJSCE
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL210-05-202412-05-2024Inowrocław
Mikrolotowe Mistrzostwa PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL226-05-202430-05-2024Leszno
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL228-06-202430-06-2024Powodowo
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL205-07-202407-07-2024Inowrocław
WMC2024  UKAL1 AL2 WL1 WL2 GL227-07-202403-08-2024Deenethorpe Wielka Brytania
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL222-08-202425-08-2024Leszno
Zawody mikrolotowe do Pucharu PolskiAL1 AL2 WL1 WL2 GL206-09-202408-09-2024Oborniki Wlkp.

18-te MIKROLOTOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA

Termin 27 lipiec-3 sierpień 2024

🌍✈️🏆 Zapraszam Was do fascynującej podróży przez świat mikrolotów! W Anglii w tym roku odbywać się będą 18. Mikrolotowe Mistrzostwa Świata, gdzie najlepsi piloci z całego globu rywalizują o tytuł mistrza.

🛩️ To niezwykłe wydarzenie przyciąga uwagę miłośników lotnictwa z całego świata, oferując nie tylko widowiskowe pokazy umiejętności, ale także niesamowitą atmosferę wspólnej pasji.

🌟 Śledzenie tych mistrzostw to prawdziwa gratka dla fanów lotnictwa oraz wszystkich, którzy kochają sportowe emocje i niezwykłe wyzwania. Wyniki, relacje z wydarzeń i wiele więcej czeka na Was w relacjach live oraz artykułach na temat tego niezwykłego wydarzenia!

📰 Przygotujcie się na podróż po niebie i zanurzcie się w fascynującym świecie mikrolotów! Czekają Was niezapomniane wrażenia!

Będziecie to wszystko mogli śledzić na stronie 18th FAI World MicrolightChampionships 2024

BMAA.png

oraz facebook

Grande Open w Wielkiej Brytanii 7-2022

Nasze załogi wzięły udział w zawodach Grande Open w Wielkiej Brytanii, które były jednocześnie przygotowaniem do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Jak relacjonują zawodnicy, latanie w tym rejonie nie jest łatwe, zatem wiele pracy przed nami.

Zapraszamy również do fotorelacji z pobytu http://www.mikroloty.com/pp/nggallery/rok-2022/grande-open-w-wielkiej-brytanii-07-2023

Poniżej również kilka filmów.

Mikrolotowe Mistrzostwa Świata w Hosin – Czechy 2022

W piątek, 29 lipca 2022 w czeskim Hosin zakończyły się Mikrolotowe Mistrzostwa Świata FAI. Rezultatem tygodniowych zmagań naszej kadry są aż trzy medale.

Mistrzami Świata w klasie wiatrakowce zostali Marcin Majsterek i Dominika Jurkiewicz (GL2). Do ich złota, srebro indywidualne w klasie motolotni dorzucił Henryk Orwat (WL1). A cała polska reprezentacja zdobyła srebro drużynowe i tym samym Polacy zostali Wicemistrzami Świata!

Zapraszamy do obejrzenia poniższych filmów oraz do naszych zdjęć z tego okresu http://www.mikroloty.com/pp/nggallery/rok-2022/mikrolotowe-mistrzostwa-swiata-w-hosin-czechy-2022