Skład Komisji Mikrolotowej

Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie zgłoszonej przez Przewodniczącego propozycji składu Komisji Mikrolotowej, niniejszym powołuje w skład Komisji Mikrolotowej  następujące osoby:

1. Adam Paska –  Przewodniczący
2. Janusz Zdulski – V-ce Przewodniczący
3. Anna Markowska  – Sekretarz
4. Mirosław Górski – członek
5. Alojzy Dernbach – członek
6. Błażej Piech- członek
7. Krzysztof Romicki – członek

Zwycięzcy Mikrolotowego Pucharu Polski

Zgodnie z regulaminem Mikrolotowego Pucharu Polski, zwycięzcami za 2017 rok w poszczególnych klasach zostali:
– Klasa 1, piloci WL1, WL2 – Błażej Piech
– Klasa 2 piloci AL1, AL.2, GL1, GL2 – Dariusz Szymańczak
– Klasa 3 nawigatorzy – Paweł Maliszewski
Zwycięzcy zostali wyróżnieni pucharem i dyplomem podczas konsultacji Kadry Narodowej w dniu 18.11.2017 roku.