Skład Komisji Mikrolotowej

Zarząd Aeroklubu Polskiego, na podstawie zgłoszonej przez Przewodniczącego propozycji składu Komisji Mikrolotowej, niniejszym powołuje w skład Komisji Mikrolotowej  następujące osoby:

1. Adam Paska –  Przewodniczący
2. Janusz Zdulski – V-ce Przewodniczący
3. Anna Markowska  – Sekretarz
4. Mirosław Górski – członek
5. Alojzy Dernbach – członek
6. Błażej Piech- członek
7. Krzysztof Romicki – członek