Przekaż 1% podatku dla Kadry Narodowej

Wspieraj naszą Kadrę Narodową!

Przekaż 1% podatku poprzez Aeroklub Polski

Jeżeli chcesz wesprzeć polskich lotników, przekazując 1% podatku na ten cel, to zrób to! Wypełnij właściwie swoje zeznanie podatkowe według poniższych instrukcji, wskazując AP, jako beneficjenta środków. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru tylko jednej takiej organizacji.

Jedyne, co musisz zrobić to właściwie wypełnić deklaracją podatkową:

Możesz to zrobić za darmo przez Internet:

Lub kieruj się poniższymi wskazówkami:

1% krok po kroku

1. W odpowiedniej rubryce Swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672 (Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz).

2.  W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.

3.  W rubryce cel szczegółowy wpisz: Kadra Narodowa – Mikroloty Klasyczne

Urząd Skarbowy, po otrzymaniu deklaracji uzupełnionych według powyższych wskazówek, do końca lipca danego roku przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty, potrącając koszty przelewu.

Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października danego roku.

Biuro Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale danego roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty. Następnie opublikuje w Intranecie AP do wiadomości Członków AP szczegółowy raport z otrzymanych i przekazanych kwot.

Będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Pamiętaj przekazanie 1% nic nie kosztuje.